Splošni pogoji


Osebna privolitev za uporabo osebnih podatkov
Na podlagi 1.odst. 8.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov in 3. in 4. odst. 44. člena Zakona o pacientovih pravicah, dajem osebno privolitev družbi Medicinski center Ditera, diagnostika, terapija, raziskovanje, d.o.o, da uporablja posredovane osebne in zdravstvene podatke za postopek naročanja in izvedbe zdravstvene oskrbe. Privolitev velja do preklica.


Izjava družbe glede varstva osebnih podatkov
Družba Medicinski center Ditera, diagnostika, terapija, raziskovanje, d.o.o se zavezuje, da bo osebne in zdravstvene podatke posameznika uporabljala zgolj v okviru potreb naročanja in izvajanja zdravstvene oskrbe. Družba se tudi zavezuje, da osebnih in zdravstvenih podatkov posameznika ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika.


Postopek preklica nadaljnje uporabe podatkov
Na elektronski naslov info@ditera.eu pošljite sporočilo s ključno besedo:
PREKLIC PRIVOLITVE