Kolofon

Vsebina spletnega mesta se osvežuje dinamično.


Datum prve objave spletnega mesta: 5.11.2010


Naročnik:
medicinski center Ditera - diagnostika, terapija, raziskave

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Projektni vodja: Martina Murovec
Grafična podoba: Dejan Šuc
Programiranje: Marjan Štekar, Blaž Carli, Klemen Susič, Tiva Turk

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).


natisni