Centralni krvni tlak

Centralni krvni tlak in biološka starost arterijskega ožilja

 

Dokazano je, da je povišan krvni tlak (arterijska hipertenzija) pomemben dejavnik tveganja za srčno žilne bolezni.

Stopnjo arterijske hipertenzije običajno ugotavljamo z merjenjem krvnega tlaka v brahialni arteriji.

Pretekle študije krvnega tlaka so zanemarile pomembno dejstvo, da se periferni (brahialni)
krvni tlak lahko pomembno razlikuje od krvnega tlaka, izmerjenega v centralnih arterijah (aorta, skupna karotidna arterija).

Novejše študije so tudi pokazale, da je lahko vpliv antihipertenzivnih zdravil na centralni in periferni krvni tlak različen. Zato lahko z različnim vplivanjem zdravil na centralni krvni tlak v veliki meri tudi pojasnimo različen vpliv zdravil na razvoj okvare tarčnih organov.

 

V  centru omogočamo meritve centralnega krvnega tlaka in ocene biološke starosti arterijskega ožilja s sodobno tehnologijo:

Mobil-O-Graph ABPM 24h PWA (Proizvajalec E.I.M. GmbH, Nemčija)

 

Merilec omogoča opredelitev številnih parametrov, med njimi so najpomembnejši:

 • meritev centralnega perifernega krvnega tlaka (cSKT in cDKT)
 • meritev perifernega krvnega tlaka (pSKT in pDKT)
 • 24-urne meritve krvnega tlaka
 • analizo pulznega vala (PWA)
 • meritev hitrosti pulznega vala (PWV)
 • meritev augmentacijskega indeksa (AI)

V merilcu so vgrajena vsa sodobna spoznanja na področju obravnave krvnega tlaka in ocene srčno žilne ogroženosti.

Tehnologija omogoča:

 • odkrivanje predklinične ateroskleroze
 • pravočasno ukrepanje v obravnavi najzgodnejših sprememb na arterijskem ožilju
 • kvalitetnejšo obravnavo bolnikov s povišanim krvnim tlakom
 • ustreznejši izbor antihipertenzivnih zdravil pri obravnavi posameznih pacientov
 • oceno biološke starosti arterijsekga ožilja

natisni