Predstavitev centra in ustanovitelja

Jedro medicinskega centra Ditera sestavlja ultrazvočna diagnostika v povezavi s celostnim pristopom s področja interne medicine. V tej smeri želimo graditi tudi v prihodnosti in s tem ohranjati prepoznavnost centra. Ultrazvočno diagnostiko smo konec leta 2010 nadgradili s protibolečinsko terapijo ESWT, preventivnimi pregledi in nekaterimi drugimi dejavnostmi.

Ultrazvočne preglede izvajamo tudi s koncesijsko pogodbo v okviru Medicinskega centra Šinigoj (predhodnik Ditera centra).

 

Ustanovitelj centra je Martin Šinigoj, dr. med, spec. interne medicine

- rojen 1957

- 1981 diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani

- 1989 opravljen specialistični izpit iz interne medicine

- 1992-1994 vodja odseka za nefrologijo SB Nova Gorica

- 1994-1997 vodja oddelka za nefrologijo in hematorevmatologijo SB Nova Gorica

- 1993-1997, 1998-2001 pomočnik direktorja za strokovno medicinske zadeve SB Nova Gorica

- 2001 certifikat o opravljenjem tečaju za EFQM presojevalce

- 2001-2003 pomočnika direktorja SB Nova Gorica

- 2003-2007 strokovni direktor SB Nova Gorica

- član Sekcije za kakovost v zdravstvu pri SZK, (predsednik sekcije v obdobju 2006-2008)

- 2007 direktor Medicinskega centra Šinigoj Nova Gorica

- 2007 certifikat o opravljenem tečaju in izpitu za vodilne presojevalce ISO 9000:2000, IRCA, Kranjska Gora

- 2008 dalje, predsednik Goriškega zdravniškega društva

- 2008 glavni mentor za specializacijo iz interne medicine (Zdravniška zbornica)

- 2010 dalje, direktor medicinskega centra Ditera

 

Izkušnje:

- 1984-2008 medicinske izkušnje na specialističnem področju interne medicine s usmeritvijo v nefrologijo in dializo ter ultrazvočno diagnostiko

- 1991-2001 pedagoške izkušnje pri poučevanje predmeta Interna medicina na Poklicni in srednji strokovni  zdravstveni šoli Nova Gorica

- 1994-2008 izkušnje na področju uvajanja in uporabe informacijskih tehnologij in programske opreme

- 2001-2008 izkušnje na področju kakovosti, varnosti in obvladovanja tveganj

natisni