Zakaj izbrati nas

Spoštovani!

Medicinski center DITERA je nov medicinski center na področju goriške regije, ki ima jasno postavljena načela. V svet medicine vnašamo 3 stvari, ki mislimo, da so za vas najpomembnejše in brez katerih ne bi mogli ohranjati visoke stopnje vašega zaupanja: 

- SKRB ZA PACIENTA
Prijaznost, dostopnost, spoštovanje. Zavedamo se kako pomemben je topel sprejem, odprtost za pogovor, obrazložitev, dostopnost. Zato iz dneva v dan težimo k temu, da iz našega centra odidete zadovoljni z načinom vaše obravnave.

- KVALITETNA STORITEV
Medicinske storitve v centru izvajajo zdravniki specialisti, ki sledijo smernicam razvoja na svojem področju in svoje znanje konstantno nadgrajujejo z mednarodnimi izobraževanji in mednarodnim sodelovanjem.

- SODOBNA TEHNOLOGIJA
Napredek medicine je največkrat povezan z razvojem nove tehnologije. Nova tehnologija odpira nove oziroma boljše možnosti obravnave. V medicinskem centru DITERA zdravniki pri vaši obravnavi uporabljajo sodobno tehnologijo.

Stremimo k temu, da vam nudimo najvišjo kvaliteto vaše obravnave in si z dobrim delom pridobimo vaše zaupanje.

 

Martin Šinigoj

natisni