Članek: Obvladovanje tveganj v obravnavi pacientov z ledvično boleznijo. Zakaj sistem?

Izvleček

 

Izhodišča

Zagotavljanje varnosti in obvladovanje tveganj predstavljata v
procesih zdravstvene obravnave sodobni izziv. Sočasno ponujata
možnosti dodatnega izboljšanja kakovosti in varnosti ter zmanjšanja
nepotrebne škode na najzahtevnejših področjih medicinske
obravnave.

Zaključki

Sistemski pristop, urejenost procesov ter kompetentnost in
odgovornost zaposlenih so predpogoj za kakovostno in varno
obravnavo kompleksnega pacienta z ledvično boleznijo.

Ključne besede

kakovost; varnost; obvladovanje tveganj; ledvična bolezen;
zdravljenje

 

Šinigoj Martin, dr. med.

Celoten članek

Martin Šinigoj, Obvladovanje tveganj pri KLB 2008.pdf

natisni