Poster: Izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti obravnave pacientov z ledvično boleznijo

Uvod

 

Sodobni izzivi sistemov vodenja kakovosti (SVK):

Področje izboljšanja uspešnosti učinkovitosti obravnave pacientov z ledvično boleznijo postaja vse večji izziv SVK.

Značilnosti sodobnega časa z vidika obravnave ledvičnih bolezni:

  • Naraščanja števila pacientov z ledvično okvaro
  • Vse višja povprečna starost populacije ledvičnih pacientov
  • Klinična in tehnološka zahtevnost obravnave
  • Večja osveščenost in informiranost uporabnikov
  • Višja pričakovanja glede kakovosti in dostopnosti do storitev
  • Višja pričakovanja glede zagotavljanja varne obravnave in obvladovanja tveganj

 

Šinigoj Martin, dr. med.

Celoten poster

Šinigoj M -Izboljšanje obravnave pacientov z LB.pdf

natisni